logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHulla, Ján

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 7. decembra 1912, Minsk, Bielorusko – † 4. septembra 1987, Kláštor pod Znievom, okr. Martin

Životopis:

Ján Hulla, nar. 7.12.1912 v Minsku (Bielorusko), otec Fabián - turčiansky olejkár, matka Albína, rod. Stanecká, obaja z Kláštora pod Znievom, s rodičmi sa ocitol až v južnom Rusku medzi Slovákmi (Mariupol), otec mu tu zomrel na týfus v roku 1917, matka sa vrátila s tromi deťmi domov, na Slovensko (1921). Absolvoval malý seminár v Rožňave, ako diakon v Slovenskej Ľupči, ord. 27.9.1936, kaplán v Kláštore pod Znievom, 1937 SF v Lovči, 1937 SF v Brezanoch (zabezpečoval rozsiahlu prístavbu k farskému kostolu v roku 1939), 1941 diecézny moderátor mládeže, 11.8.1941 curatus expositus v Baťovanoch, do roku 30.4.1945 duchovný správca v Baťovanoch, do 1.5.1942 spravoval expozitúru zo Zemianskych Kostolian (býval v kaštieli), potom sa presťahoval do Baťovian (spolu s matkou a sestrou Máriou, začínajúcou učiteľkou vo Veľkých Bieliciach, býval na Slovanskej ul., prvý dom vpravo od Októbrovej ul., vzdialenejšia čast dvojdomku). On už „úradoval" z fary (v prenájme) na Moyzesovej ul., prvý dom vpravo, dnes predajňa Elektrotip. 29.8.1944 bol zatknutý a odvedený do tábora v Novákoch, po prepustení začiatkom septembra sa uchýlil na pár dní k matke a sestre, ale nakoniec sa vrátil do Baťovian (7.9.1944). Tu si ho mocipáni našli, šesť mesiacov bol vo vyšetrovacej väzbe, ale Okresný súd v Topoľčanoch ho oslobodil pre nedostatok dôkazov. V roku 1945 bol uväznený (incarceratus), potom v civilnom zamestnaní. Od roku 1949 SF v Kľačne (oprava vojnou poškodeného kostola), 1950 opäť zatknutý pre nájdenie úkrytu a neoznámenie pobytu provinciála lazaristov Jána Hutyru, po jeden a pol roku bol prepustený na základe amnestie, do roku 1955 mimo pastorácie (pracoval ako stolár v Prievidzi), od 1955 farár v Háji (zrenovovanie farskej budovy, kostola), 1974 preniesol sídlo fary z Hájov do Turčianskych Teplíc (renovácia kostola), ešte predtým v roku 1968 tu ponúkol bratom evanjelikom výstavbu spoločného ekumenického kostola. Jeho úsilie v tomto smere nenašlo dostatok pochopenia medzi kresťanmi, zastrašenými ešte vládnucou ideológiou marxizmu. Od roku 1985 ako dôchodca žil u sestry v Prievidzi a vypomáhal v tunajšej farnosti, kde zomrel 4.9.1987. Pochovaný je v Kláštore pod Znievom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 45;
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 66.;
Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenská Ľupča 1936 - - 1936 - - Hulla, Ján kaplán ako diakon
Kláštor pod Znievom 1936 - - 1937 - - Hulla, Ján kaplán
Lovča 1937 - - 1937 - - Hulla, Ján správca farnosti
Nedožery-Brezany 1937 - - 1941 - - Hulla, Ján správca farnosti
Zemianske Kostoľany 1941 - - 1942 máj 1. Hulla, Ján curatus expositus
Partizánske 1941 - - 1945 - - Hulla, Ján curatus expositus, duchovný správca
Kláštor pod Znievom 1945 - - 1946 - - Hulla, Ján kaplán
Kunešov 1946 - - 1949 - - Hulla, Ján kaplán
Kľačno 1949 - - 1952 - - Hulla, Ján správca farnosti
1952 - - 1955 - - Hulla, Ján mimo pastorácie uväznený, 1953 vo výrobe
Turčianske Teplice 1955 - - 1985 - - Hulla, Ján správca farnosti najprv administrátor Háj do r. 1974
Kláštor pod Znievom 1985 - - +1987 sept. 4. Hulla, Ján dôchodok