logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHuljak, Jozef Matej

Iné mená:

Huliak, Hulyak, Huljak, Jozef Matej. Hulják Josephus.

Tituly:

bernolákovec, kazateľ, prekladateľ, dištriktuálny dekan, školský inšpektor

Životopisné dáta:

* 22. februára 1790, Rajec, okr. Žilina – † 27. apríla 1848, Nadlice, okr. Partizánske

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Žiline, teologické štúdiá v Trnave, v seminári Marianum. Za kňaza bol vysvätený v r. 1819. Od r. 1820 bol kaplánom v Mestečku (dnes Leopoldov), od r. 1822 v Šaštíne. V r. 1829 nastúpil ako farár do Dúbravky, dnes súčasť Bratislavy. V r. 1831 prevzal farnosť v Jacovciach. Od 20. februára 1836 pôsobil ako farár v Nadliciach. Od r. 1846 bol aj dekanom a inšpektorom ľudových škôl topoľčianskeho dištriktu.
Ako národovec sa stal členom Slovenského učeného tovarišstva. Patril medzi zaslúžilých slovenských národných buditeľov a mecénov slovenských národných podujatí či spolkov. Ale predovšetkým podporoval slovenskú tlač. Bol chýrnym rečníkom a jedným z najznámejších kazateľov v celom vtedajšom Uhorsku. Rečníckemu umeniu sa priučil od francúzskych kazateľov.
Preložil: Celoročné Nedelné Kázne, které z francúzskich znameňitích Kazatelow ňekdi boli wiťáhnuté a w uherskég Reči podlá neďelních Ewandelí zríďené; wčil aľe z uherského na slowenskí Gazík sú preložené skrz Gozefa Hulyak, Kaplána Šaščínského. Dél prwňí (Trnava 1828, 361 s.); Dél druhí... (Trnava 1828, 310 s.). Uverejnil: Pripravovanie do stavu manželského, čili reči duchovné, ktorýmižto sä novým manželom predstavuje a vysvetluje, čo je potrebné a užitočné k hodnému prijatiu sviatosti stavu manželského, vypracované od Jozefa Huljaka, farára nadlického a vice-archidiakona veľkotopolčanského (Podklady kazateľského rečníctva II, 4, Budín 1853, 101 s.).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s.171; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 184; Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s. 637; Podracký, H.: Umný kazateľ a literát Jozef Huljak. Katolícke noviny, r. 92, 1977, č. 17.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bratislava - Dúbravka 1829 - - 1831 - - Huljak, Jozef Matej farár
Jacovce 1831 - - 1836 - - Huljak, Jozef Matej farár
Nadlice 1836 feb. 20. +1848 apr. 27. Huljak, Jozef Matej farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942762Huljak, Jozef MatejCeloročné Neďelné Kázňe, Dél prwňí1828
570620Huljak, Jozef MatejCeloročné Neďelné Kázňe, Dél druhí1828
942763Huljak, Jozef MatejPripravovanie do stavu manželského, čili reči duchovné1853

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
40960Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 38. Rúcho svadobné
40961Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 39. Spôsob poriadnej svadby kresťanskej.
40962Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 40. Čo je slušné a čo neslušné na svadbu
40963Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 41. Karhanie opilstva, a pochvala miernosti na veselí.
40964Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 42. Prídavok pre korheľov, a večnosť na svadbe.
40965Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 43. O ceremóniách, ktoré si zachovávajú pri zmluve manželskej.
40966Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 44. Pokračovanie. O ceremóniách, ktoré si zachovávajú pri zmluve manželskej.
40967Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 45. Potešenie zarmútenej mladej nevesty,
40968Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 46. Napomenutie nových manželov a svadobníkov.
40969Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 47. Svadba kananská.
40970Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 48. Poriadne veselie.
40923Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 1. Ustanovenie stavu manželského.
40924Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 2. šťastný stav prvých manželov v raji.
40925Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 3. Porušenie a napravenie stavu manželského.
40926Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 4. Stav manželský je sviatosť nového zákona.
40927Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 5. Stav manželský je svätý.
40928Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 6. Hodnosť stavu manželského.
40929Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 7. Úctivosť stavu manželského.
40930Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 8. Cieľ stavu manželského.
40931Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 9. Úžitky stavu manželského.
40932Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 10. Dobrá, ktoré prináša stav manželský.
40933Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 11. Nerozdvojiteľnosť stavu manželského.
40934Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 12. Zisky nerozdvojiteľnosti stavu manželského.
40935Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 13. Povolanie do stavu manželského.
40936Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 14. Vlastnosti obidvoch osôb, chcejúcich sa v manželstvo zobrať.
40937Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 15. Vlastnosti ženskej, podľa ktorých môže si mužský úfať dobrému manželstvu.
40938Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 16. Vlastnosti mužského, podlá ktorých môže si ženská úfať dobrému manželstvu.
40939Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 17. Rovnosť u manželov.
40940Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 18. Príklad volenia čnostnej osoby do manželstva.
40941Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 19. Nahováranie.
40942Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 20. Právo, voliť osobu do manželstva.
40943Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 21. Napomenutie pre manželov, ktorí si proti vôli rodičovskej do manželstva zberajú.
40944Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 22. Oddanky.
40945Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 23. Prekážka z krvného priateľstva, a povolenie, zobrať sa v ňom do manželstva.
40946Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 24. Pripravovanie manželov k sobášu.
40947Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 25. Povolanie Krista Pána na svadbu.
40948Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 26. O zotrvávaní Pána Krista s manželmi.
40949Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 27. Príhodná slávnosť svadobná.
40950Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 28. Podstatná slávnosť svadobná.
40951Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 29. Výklad obyčajných otázok pri sobáši.
40952Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 30. Príčiny zármutku mladoženíchov pri sobáši.
40953Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 31. Znaky budúceho šťastlivého stavu manželského.
40954Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 32. Poďakovanie.
40955Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 33. Odovzdávanie mladej nevesty od rodičov odchádzajúcej.
40956Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 34. Pochvala pekného si chovania na svadbe a napomenutie
40957Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 35. Rozpomenutie mladých manželov na niektoré ich budúce povinnosti
40958Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 36. Milosť božia pre manželov.
40959Poklady kazateľského rečníctva1852-19538Jozef Hulják 37. Oslovenie príkladných a "čnostných mladých manželov.