logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHudec, Martin

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 12. novembra 1914, Skačany, okr. Partizánske – † 7. februára 1991, Horná Poruba, poch. v Skačanoch

Životopis:

Teológiu študoval v Nitre, kde bol 11. júna 1939 vysvätený za kňaza. Od 1. júla 1939 bol kaplánom v Beluši, odtiaľ nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate bol kaplánom v Ilave a od 1. októbra 1942 v Žiline. Od 1. septembra 1943 bol kaplánom v Opatovej pri Trenčíne, kde sa stal aj dočasným administrátorom. V r. 1944 zložil prosynodálne skúšky. Od 1. októbra 1944 bol druhým kaplánom v Trenčianskej Teplej. Od 1. októbra 1945 sa stal správcom farnosti a neskôr i farárom v Slopnej. Od 1. augusta 1955 spravoval farnosť Lehota pod Vtáčnikom, kde pôsobil až do r. 1970. Od 23. októbra 1970 pôsobil v Hornej Porube, okr. Ilava. Pri príležitosti 1100. výročia ustanovenia prvého biskupa v Nitre ho v r. 1980 vymenovali za čestného dekana. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 149; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 50.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Beluša 1939 júl 1. 1940 - - Hudec, Martin kaplán
Ilava 1940 - - 1942 okt. 1. Hudec, Martin kaplán
Žilina 1942 okt. 1. 1943 sept. 1. Hudec, Martin kaplán
Opatová 1943 sept. 1. 1943 - - Hudec, Martin kaplán
Opatová 1943 - - 1944 okt. 1. Hudec, Martin správca farnosti
Trenčianska Teplá 1944 okt. 1. 1945 okt. 1. Hudec, Martin kaplán
Slopná 1945 okt. 1. 1955 aug. 1. Hudec, Martin správca farnosti
Lehota pod Vtáčnikom 1955 aug. 1. 1971 - - Hudec, Martin správca farnosti
Horná Poruba 1971 - - +1991 febr. 7. Hudec, Martin správca farnosti 1980 č. dekan