logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHučekovič, Michal

Iné mená:

Hucsekovics Michael. Hučekovič Michal

Životopisné dáta:

† 26. apríla 1761, Chrenovec, okr. Prievidza

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. 9. júla 1740 bol ustanovený za farára v Chrenovci, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Chrenovec - Brusno 1740 júl 9. +1761 apr. 26. Hučekovič, Michal farár