logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrubý, Ignác

Životopisné dáta:

* 18. januára 1940, Nesluša, okr. Kysucké Nové Mesto – † 6. decembra 2020, Spišská Kapitula, poch. v Krušetnici

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 17. júna 1972 vysvätený za kňaza Spišskej diecézy. Primície slávil v rodisku 25. júna 1972. Bol kaplánom v Partizánskom, v rokoch 1974-1975 v Žiari nad Hronom. V rokoch 1975 – 1980 bol farským administrátorom vo farnosti Sklené Teplice, v r. 1980 farským administrátorom v Kremnických Baniach, od v r. 1981 farským administrátorom v Bacúchu. V rokoch 1990 – 1992 bol farárom v Tužine, v rokoch 1992 – 1996 farárom v Detvianskej Hute, v rokoch 1996 – 2001 farárom v Bacúchu. Od r. 2001 žil na odpočinku v Krušetnici v okrese Námestovo, kde pastoračne vypomáhal. Od októbra 2020 bol v Dome Charitas sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule, kde aj zomrel.
Zádušnú svätú omšu celebroval banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec 9. decembra 2020 vo Farskom kostole v Krušetnici, po svätej omši pochoval zosnulého na miestnom cintoríne.
V r. 2002 napísal a vlastným nákladom vydal knižočku o základnej katechéze.

Pramene:

internetové zdroje;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201207057

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Partizánske 1972 júl - 1972 nov. - Hrubý, Ignác kaplán
Kremnica 1972 nov. - 1974 - - Hrubý, Ignác kaplán
Žiar nad Hronom 1974 - - 1975 - - Hrubý, Ignác kaplán
Sklené Teplice 1975 - - 1980 - - Hrubý, Ignác správca farnosti
Kremnické Bane 1980 - - 1981 - - Hrubý, Ignác správca farnosti
Bacúch 1981 - - 1990 - - Hrubý, Ignác správca farnosti
Tužina 1990 - - 1992 - - Hrubý, Ignác farár
Detvianska Huta 1992 - - 1996 - - Hrubý, Ignác farár
Bacúch 1996 - - 2001 - - Hrubý, Ignác farár
Krušetnica 2001 - - 2020 - - Hrubý, Ignác dôchodok pastoračne vypomáhal
Spišskej Kapitule 2020 - - +2020 dec. 6. Hrubý, Ignác dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
715241Hrubý, IgnácZákladná katechéza mladého kresťana2002