logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHromada, Tomáš

Iné mená:

Hromada Thomas

Tituly:

honorárny kanonik, organizátor kultúrneho života, ľudovýchovný pracovník

Životopisné dáta:

* 3. (13.) decembra 1793, Nedožery-Brezany, okr. Prievidza – † 2. júla 1870, Žarnovica, poch. v Nedožeroch-Brezanoch

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Po gymnaziálnom štúdiu v Prievidzi, Kremnici a v Kecskeméte skončil filozofiu na univerzite v Pešti a absolvoval teológiu v Banskej Bystrici. Za kňaza ho vysvätili v r. 1820. Životnú dráhu začal ako vychovávateľ v šľachtickej rodine Benickovcov v Dolnej Mičinej. Potom bol kaplánom v Kremnici. V r. 1824 sa stal farárom v Hornej Mičinej. O desať rokov neskôr ho vymenovali za správcu farnosti v Hronci. V breznianskom dekanáte zastával funkciu dekana, neskôr sa stal dištriktuálnym dekanom a titulárnym kanonikom. Od r. 1867 do konca života pôsobil v Žarnovici. Je pochovaný v rodisku.
Ako príslušník mladšej bernolákovskej generácie kráčal v šľapajach svojich starších druhov a rozvíjal ich duchovný a ľudovýchovný odkaz. Veľa vykonal najmä v Hronci, kde sa zaslúžil o úpravu cirkevných objektov, farníkov viedol k národnému uvedomeniu, k používaniu moderných metód v poľnohospodárstve a medzi ľudom šíril zdravotnícku osvetu. Založil Spolok striezlivosti, slovenskú ľudovú knižnicu a dychovú kapelu, ktorá bola jednou z prvých na Slovensku. S učiteľom Fričom viedol robotnícky divadelný spolok, ktorý uvádzal prevažne slovenské hry. V r. 1845 stál pri zrode Spolku pohronského v Banskej Bystrici, o dva roky neskôr sa stal jeho predsedom. Patril medzi členov Ústredného výboru zakladateľov spolkov miernosti.
Publikoval výchovné, poučné a náboženské články v časopisoch Cyrill a Method, Obzor, Poklad kazateľského rečníctva a v Rečňovankách A.H. Škultétyho.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Encyklopédia Slovenska 2. Bratislava 1978, s. 333; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 413; Katolícke noviny, r. 108, 1993, č. 50.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1824 - - 1834 - - Hromada, Tomáš farár
Kremnica 1824 sp. - - - - Hromada, Tomáš kaplán
Hronec 1834 - - 1867 - - Hromada, Tomáš farár
Žarnovica 1867 - - 1871 - - Hromada, Tomáš farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39712Poklady kazateľského rečníctva1848-18511Od Tomáša Hromady, dekana, farára hrončanského. Kázeň o smrti spravodlivých a nespravodlivých.
39958Poklady kazateľského rečníctva1848-18512Od Tomáša Hromady, dekana, farára hrončanského. Kázen o modlitbe spravedlivého a kajúceho kresťana.
46510Cyrill a Method185351Tomáš Hromada Súběh na úřad učitele v Horní Leňotě.
47907Cyrill a Method185629Tomáš Hromada Súběh
43963Cyrill a Method čili Katolícke Noviny186245Tomáš Hromada. Súbeh na učiteľskú stanicu.