logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHromada, Jozef (1923-1994)

Tituly:

dištriktuálny dekan, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 16. novembra 1923, Brezany, okr. Prievidza – † 21. septembra 1994, Brezany, okr. Prievidza

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 30. mája 1948 vysvätený za kňaza Banskobystrickej diecézy. Najprv bol kaplánom v Bojniciach, po r. 1948 Martine. Od januára 1964 do februára 1965 bol kaplánom v Žiari nad Hronom. Na začiatku 80.tych rokov pôsobil v Čiernom Balogu v okrese Brezno. Potom pôsobil v Prievidzi, kde zastával aj úrad dištriktuálneho dekana. Od r. 1980 z Prievidze spravoval jeden rok excurrendo aj farnosť Sebedražie a Cígeľ. Od r. 1990 bol správcom farnosti Kamenec pod Vtáčnikom. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 45;
internetové zdroje
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 64.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1948 - - 1948 po - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
Martin 1948 po - 1948 po - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
Kláštor pod Znievom 1948 po - 1949 - - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
Martin 1949 - - 1950 - - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
1950 - - 1952 - - Hromada, Jozef (1923-1994) mimo pastorácie uväznený
Banská Bystrica 1952 - - 1952 po - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
Chrenová 1952 po - 1955 - - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
Bojnice 1955 - - 1958 - - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
1958 - - 1963 - - Hromada, Jozef (1923-1994) mimo pastorácie uväznený, 1960 vo výrobe
Žiar nad Hronom 1963 - - 1965 - - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
Žarnovica 1965 - - 1965 po - Hromada, Jozef (1923-1994) kaplán
Tajov 1966 - - 1970 - - Hromada, Jozef (1923-1994) správca farnosti
Čierny Balog 1970 - - 1980 - - Hromada, Jozef (1923-1994) správca farnosti
Prievidza 1980 - - 1990 - - Hromada, Jozef (1923-1994) správca farnosti dištrikt. dekan
Sebedražie 1982 - - 1983 - - Hromada, Jozef (1923-1994) excurrendo z Prievidze
Cigeľ 1982 - - 1983 - - Hromada, Jozef (1923-1994) excurrendo z Prievidze
Kamenec pod Vtáčnikom 1990 - - 1994 - - Hromada, Jozef (1923-1994) spravca farnosti
Brezany 1994 - - +1994 sept. 21. Hromada, Jozef (1923-1994) dôchodok