logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrizlakovič, Ján Jozef

Iné mená:

Hrizlakovics Joannes, Josephus. Hrizlakovič Ján

Životopisné dáta:

* Štefanová, okr. Pezinok – † pravdep. v Koši, r. 1750

Životopis:

3. novembra 1731 si obliekol modrý habit v alumnáte budínskeho Széchényiana, zložiac čierny habit z Trnavy. 25. októbra 1733 bol vysvätený za kňaza. 27. marca 1735 bol ustanovený za farára v Šipiciach, 19. mája 1737 v Koši, 6. októbra 1743 v Štítniku. Mal spory s nekatolíkmi, ktorí vlastnili dva kostoly. Pravdepodobne v r. 1745 sa vrátil naspäť a zomrel v Koši v roku 1750.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šipice 1735 mar. 27. +1737 - - Hrizlakovič, Ján Jozef farár
Koš 1737 máj 19. 1743 okt. 6. Hrizlakovič, Ján Jozef farár
Štítnik 1743 okt. 6. +1747 aug. 26. Hrizlakovič, Ján Jozef farár
Koš 1745 ? - 1750 - - Hrizlakovič, Ján Jozef farár