logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrizlakovič, Ján (-1766)

Iné mená:

Hrizlákovics Joannes.

Životopisné dáta:

* Bánhida, Maďarsko – † 15. januára 1766, Brestovany, okr. Trnava

Životopis:

27. februára 1741 bol prijatý do alumnátu v Budíne. V r. 1742 bol poslaný za kaplána do Šaštína. 26. novembra 1750 bol ustanovený za farára v Turčianskej Svätej Helene čiže Dražkovciach, kde pracoval do r. 1753. Od 1. júla 1756 bol kaplánom v Bábe. 29. augusta toho roka bol ustanovený do Brestovian, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dražkovce 1750 nov. 26. 1753 - - Hrizlakovič, Ján (-1766) farár
Brestovany 1756 aug. 29. +1766 jan. 15. Hrizlakovič, Ján (-1766) farár