logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrivnák, Matej

Iné mená:

Hrivnyák Mathias

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 20. februára 1829, Valča, okr. Martin – † 25. júla 1917, Staré Hory, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Teológiu študoval v Banskej Bystrici, po skončení štúdia bol v r. 1853 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Španej Doline, Starých Horách a znovu v Španej Doline. Od r. 1856 bol špirituálom, od r. 1862 profesorom na Vysokej škole bohosloveckej. Od r. 1872 bol farárom na Starých Horách, kde mu v r. 1898 udelili titul čestného dekana. Od r. 1905 žil na dôchodku.
Oddaný kňaz pútnického miesta. 1896 vydal slov., maď., nem. krátku históriu pútnického miesta. Horlivý, tichý a zbožný kňaz, oddaný ctiteľ P. Márie, ktorý tu strávil polovicu svojho života. Dobrý organizátor práce, dal do poriadku všetky stavby. Vystaval novú Kalváriu a kaplnku na Studničke.
V r. 1896 vydal krátke dejiny pútnického miesta Staré Hory v slovenčine, nemčine a maďarčine.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1854 sp. - 1856 sp. - Hrivnák, Matej kaplán
Špania Dolina 1856 - - 1856 - - Hrivnák, Matej farár
Staré Hory 1872 - - 1906 - - Hrivnák, Matej farár