logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrivnák, Juraj

Iné mená:

Hrivnák Georgius

Tituly:

archidiakon

Životopisné dáta:

* 10. augusta 1819, Valča, okr. Martin – † 27. júla 1898, Staré Hory, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Teológiu študoval v Banskej Bystrici, po skončení štúdia bol v r. 1842 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Bojniciach, správcom farnosti v Trnavej Hore, potom kaplánom vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Od r. 1845 bol farárom v Mošovciach, od r. 1867 v Oslanoch, kde sa v r. 1872 stal dekanom dištriktu, v r. 1877 nitrianskym archidiakonom. Od r. 1896 žil na dôchodku u brata na Starých Horách, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mošovce 1845 - - 1867 - - Hrivnák, Juraj farár
Oslany 1867 - - 1897 - - Hrivnák, Juraj farár