logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrdina, Ignác

Iné mená:

Hrdina Ignatius

Životopisné dáta:

* 21. júla 1784, Kremnické Bane, okr. Žiar nad Hronom – † 28. februára 1829, Valaská, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol kaplánom vo Vindschachte čiže Štiavnických Baniach. V r. 1812 ho prijali z Ostrihomskej arcidiecézy a stal sa nemeckým kaplánom v Banskej Bystrici. V tom roku sa stal farárom v Medzibrode, od r. 1823 pôsobil vo Valaskej, kde aj zomrel ako 44 ročný.

Pramene:

Historia domus Medzibrod; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Medzibrod 1812 - - 1823 - - Hrdina, Ignác farár
Valaská 1823 - - 1829 - - Hrdina, Ignác farár