logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorváthy, František

Iné mená:

Horváthy Franciscus.

Životopisné dáta:

* 30. októbra 1803 – † 16. apríla 1850, Nadlice, okr. Partizánske

Životopis:

Teológiu študoval v Pešti, ukončil ju v r. 1826 po štvrtom ročníku. V r. 1827 čakal v ostrihomskom kňazskom seminári a 30. augusta 1827 bol vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Kamennom Moste, v rokoch 1830-1834 bol farárom v Chľabe v okrese Nové Zámky, od 9. apríla 1834 pôsobil v Ohaji, 4. januára 1845 nastúpil do Bušiniec, no po mesiaci sa vrátil do Ohaja, kde pôsobil do 7. septembra 1848. Potom pôsobil v Nadliciach v okrese Partizánske, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Chľaba 1830 - - 1834 - - Horváthy, František farár
Dolný Ohaj 1834 apr. 9. 1848 sept. 7. Horváthy, František farár
Bušince 1845 jan. 4. 1845 feb. 7. Horváthy, František farár
Nadlice 1848 sept. 7. +1850 apr. 16. Horváthy, František farár