logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorray, Jozef

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 11. marca 1788, Bardejov – † 17. novembra 1853, Brezov, okr. Bardejov

Životopis:

Po skončení teologických štúdií ho košický biskup A. Szabó vysvätil v košickom Monialis v r. 1811 za kňaza. Bol prefektom šľachtického konviktu, v rokoch 1811-1814 nemeckým kaplánom v Prešove, v rokoch 1814-1819 kaplánom v Košiciach a prebendantom. V rokoch 1819-1830 bol farárom vo farnosti Ptičie v okrese Humenné, v rokoch 1830-1832 administrátorom v Barci pri Košiciach, v rokoch 1832-1837 v Kendiciach v prešovskom okrese a zároveň bol prísediacim súdnej tabule Zemplínskej stolice. V r. 1837 pôsobil v Jankovciach v okrese Humenné, v rokoch 1838-1848 vo farnosti Hrabovec v bardejovskom okrese. Od r. 1848 pôsobil až do smrti v Brezove.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 74-75
https://www.farnost-pticie.sk/Historia.html [20.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prešov 1811 - - 1814 - - Horray, Jozef nemecký kaplán
Košice 1814 - - 1819 - - Horray, Jozef kaplán
Ptíčie 1819 - - 1830 - - Horray, Jozef farár
Košice - Barca 1830 - - 1832 - - Horray, Jozef administrátor
Kendice 1832 - - 1837 - - Horray, Jozef administrátor
Jankovce 1837 - - 1837 - - Horray, Jozef administrátor
Hrabovec 1838 - - 1848 - - Horray, Jozef administrátor
Brezov 1848 - - 1854 - - Horray, Jozef administrátor