logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorečný, Ján

Iné mená:

Horecsni Joannes. Horečný Ján.

Životopisné dáta:

† 2. septembra 1754, Teplá, okr. Banská Štiavnica

Životopis:

17. júna 1721 bol ustanovený vo Zvolenskej Slatine. Odtiaľ 15. februára 1738 v Dobrej Nive, ktorej sa zriekol v r. 1752. Zostal bez benefícia, zomrel v Teplej.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1721 jún 17. 1738 feb. 15. Horečný, Ján farár
Dobrá Niva 1738 feb. 15. 1752 - - Horečný, Ján farár