logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHomolay, Ján František

Iné mená:

Homolay Joannes, Franciscus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Narodil sa v Báhoni. Ako svetský študent na trnavskej univerzite sa v r. 1682 stal bakalárom a v r. 1683 mimoriadne magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana a 29. marca 1686 bol vysvätený za kňaza. 23. apríla toho roka bol ustanovený za farára v Štefanovej, 6. augusta 1687 vo Východnej, teraz filiálke Hybe. Potom 9. apríla 1698 v Liptovskom Svätom Kríži. Kde v r. 1731 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Štefanová 1686 apr. 23. 1687 - - Homolay, Ján František farár
Svätý Kríž 1698 apr. 9. - - - Homolay, Ján František farár