logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHolický, Ján

Iné mená:

Holiczky Joannes. Holický Ján

Životopisné dáta:

† 10. septembra 1748, Lutila, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

11. júna 1710 bol vysvätený za kňaza. 4. augusta 1713 bol ustanovený za farára v Lutile a Slaskej, tohto benefícia sa zriekol najprv v r. 1733, potom v r. 1745 sa zriekol Lutily a žil na dôchodku. Zomrel v Lutile.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slaská 1713 aug. 4. 1733 - - Holický, Ján farár
Lutila 1713 aug. 4. 1745 - - Holický, Ján farár
Sedliacka Dubová 1723 sept. 1. 1731 - - Holický, Ján farár
Trstená 1731 aug. 21. 1735 máj 14. Holický, Ján farár