logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHolasek, Tomáš

Iné mená:

Holaszek Thomas.

Tituly:

dištriktuálny dekan, školský inšpektor, asesor

Životopisné dáta:

† 11. februára 1838, Litava, okr. Krupina

Životopis:

Teológiu ukončil v seminári Marianum po štvrtom ročníku v r. 1806. Ako kaplán pôsobil v Bzovíku, nato bol 16. novembra 1814 predstavený ako farár v Dolnom Badíne, 8. augusta 1820 v Litave. V r. 1837 sa stal dekanom dištriktu a inšpektorom pre ľudové školy. Tam † 11. februára 1838. Bol prísediacim súdnej tabule Novohradskej župy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolný Badín 1814 nov. 16. 1820 aug. 8. Holasek, Tomáš farár
Litava 1820 aug. 8. +1838 feb. 11. Holasek, Tomáš farár