logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHoffmann, Jozef

Iné mená:

Hoffmann Jozef. Hoffman, Jozef.

Životopisné dáta:

† 2. marca 1812, Zvolenská Slatina, okr. Zvolen

Životopis:

Po skončení štúdia bol v r. 1787 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Valaskej, od r. 1788 miestnym kaplánom vo Vígľašskej Hute. Od r. 1793 bol farárom vo Zvolenskej Slatine, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vígľašská Huta-Kalinka 1788 - - 1793 - - Hoffmann, Jozef miestny kaplán
Zvolenská Slatina 1793 - - 1812 - - Hoffmann, Jozef farár