logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHoffer, Ján

Iné mená:

Hoffer Joannes. Hoffer Ján

Životopisné dáta:

† 23. augusta 1746, Turčiansky Ďur, okr. Martin

Životopis:

11. apríla 1737 bol ustanovený za farára vo Svätej Márii na vrchu Malé Socovce čiže Turčianskej Svätej Mare dnešných Socovciach. Od 27. septembra 1743 pôsobil v Turčianskom Ďure, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Socovce 1737 apr. 11. 1743 sept. 27. Hoffer, Ján farár
Turčiansky Ďur 1743 sept. 31. +1746 aug. 23. Hoffer, Ján farár