logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHlivay, Imrich

Iné mená:

Hlivay Emericus. P. Hlivay Imrich SJ

Životopisné dáta:

† september 1774, Banská Štiavnica

Životopis:

Študoval v Trnave v Spoločnosti Ježišovej jedenásť rokov, ale bol vylúčený pre istú úzkosť, ktorú nevedel nijako prekonať. Ako kaplán pôsobil jeden rok v Ružomberku. Nato sa stal farárom v Liptovskej Svätej Anne, 9. decembra 1748 bol ustanovený v Kľačanoch, 7. mája 1751 v Bacúrove, kde v r. 1756 vykonal vizitáciu Jozef Baťán, ktorý o farárovi zaznamenal, že je horlivý, žije poväčšine z vlastného, a čo má, dáva na opravu kostola, ochranu farských práv, povýšenie pravej viery, kvôli čomu ho mnohí nenávidia. Potom od 14. októbra 1757 pôsobil v Eözdögu, kde bola vtedy zriadená farnosť. Tam pracoval až do mája 1758, potom bol bez úradu v Bratislave. 3. apríla 1764 ho poslali za kaplána do Skalice. Potom žil bez úradu v Banskej Štiavnici, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovské Kľačany 1748 dec. 9. - - - Hlivay, Imrich farár
Bacúrov 1751 máj 7. 1756 - - Hlivay, Imrich farár
Mojzesovo 1757 okt. 14. 1758 máj - Hlivay, Imrich farár