logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHlinka, Gašpar

Iné mená:

Hlinka Gašpar

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 24. septembra 1914, Horné Opatovce – † 6. novembra 1971, Žiar nad Hronom

Životopis:

Narodil sa v dnes už zaniknutej obci. Teológiu študoval na Vysokej škole bohosloveckej, po skončení štúdia bol v r. 1940 vysvätený za kňaza. Po vysviacke bol nakrátko prepustený do služieb v rožňavskej diecéze. V rokoch 1942 - 1943 bol kaplánom vo Veľkých Uherciach, v r. 1943 v Slovenskej Ľupči. Počas druhej svetovej vojny bol vojenským kurátom v Taliansku. Po návrate bol v r. 1946 kaplánom v Krupine a potom v Prievidzi. Od r. 1948 bol správcom farnosti vo Vígľašskej Hute-Kalinke. V r. 1952 bol uväznený. Po prepustení pracoval ako robotník v rozličných podnikoch.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 64.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Polomka 1941 - - 1942 - - Hlinka, Gašpar kaplán
Veľké Uherce 1942 - - 1942 - - Hlinka, Gašpar kaplán, administrátor v r. 1942 krátko administrátor
Slovenská Ľupča 1943 - - 1944 - - Hlinka, Gašpar kaplán
Taliansko (IT) 1944 - - 1946 - - Hlinka, Gašpar voj. kurát
Krupina 1946 - - 1947 - - Hlinka, Gašpar kaplán
Slovenská Ľupča 1947 - - 1947 po - Hlinka, Gašpar kaplán
Prievidza 1947 po - 1948 - - Hlinka, Gašpar kaplán
Vígľašská Huta-Kalinka 1948 - - 1952 - - Hlinka, Gašpar správca farnosti
1952 - - 1954 - - Hlinka, Gašpar mimo pastorácie
Žiar nad Hronom 1954 - - +1971 nov. 6. Hlinka, Gašpar dôchodok kňaz bývajúci vo farnosti, 1954 vo výrobe, do pastorácie sa nevrátil