logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHlaváč, Jakub

Iné mená:

Hlavács Jacobus. Hlaváč Jakub

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Študoval v generálnom čiže malom seminári, 7. júna 1675 bol vysvätený za kňaza. 25. júla toho roka bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petre, potom 30. marca 1681 v Slaskej, kde pracoval až do r. 1684.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1675 júl 25. 1681 mar. - Hlaváč, Jakub farár
Slaská 1681 mar. 30. 1684 - - Hlaváč, Jakub farár