logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHizay, Juraj

Iné mená:

Hizay, vel Hisay Georgius. Hizsay, alias Hizay Juraj

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

14. apríla 1698 bol ustanovený za farára vo Vieske. Nato 13. februára 1701 v Jastrabej, 5. mája 1703 v Hliníku. Od 15. januára 1710 pôsobil v Bučanoch, od 31. decembra toho roka v Maduniciach, kde pracoval až do r. 1711.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1698 apr. 14. 1701 feb. 13. Hizay, Juraj farár
Jastrabá 1701 feb. 13. 1703 - - Hizay, Juraj farár
Hliník nad Hronom 1703 máj 5. 1709 - - Hizay, Juraj farár
Bučany 1710 Jau. 15. - - - Hizay, Juraj farár
Madunice 1710 dec. 31. 1711 - - Hizay, Juraj farár