logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHindy, Juraj

Iné mená:

Hindy Georgius.

Životopisné dáta:

† 1702, Čifáre, okr. Nitra

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny z Nitrianskej župy. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa stal v r. 1680 bakalárom a v r. 1681 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári. 31. marca 1684 bol vysvätený za kňaza. 8. apríla toho roka bol ustanovený za farára v Dioseku čiže Sládkovičove. Nato 31. júla 1685 v Malženiciach, 28. mája 1687 v Liptovskom Svätom Kríži, v mesiaci júni 1689 v Čelovciach. Od 29. apríla 1693 pôsobil v Hontianskych Trsťanoch, od 21. mája 1700 v Čifároch, kde † 1702.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sládkovičovo 1682 apr. 8. 1688 - - Hindy, Juraj farár
Malženice 1685 júl 31. 1691 - - Hindy, Juraj farár
Svätý Kríž 1687 máj 28. 1689 jún - Hindy, Juraj farár
Čabradsky Vrbovok 1689 jún - 1693 apr. - Hindy, Juraj farár
Hontianske Trsťany 1693 apr. 29. +1700 - - Hindy, Juraj farár
Čifáre 1700 máj 21. +1702 - - Hindy, Juraj farár