logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHessö, František Xaver, SJ

Iné mená:

Hessö František. Hesö František SJ

Životopisné dáta:

* 1725 – † 1785, Staré Hory, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Študoval vo Viedni. Ako člen Spoločnosti Ježišovej bol misionárom v Turci, v rokoch 1768 až 1772 bol kaplánom a kazateľom v Žiline. Keď v roku 1754 zriadili misijný dom v Motyčkách s filiálkou v Španej Doline. Stal sa jeho superiorom a súčasne tamojším farárom. Bol sviatočným latinským kazateľom a prézesom Kongregácie utrpenia a kresťanskej náuky i katechétom. Okrem toho mal na starosti duchovnú správu väzenia a hospitala. Po zrušení Spoločnosti Ježišovej bol misionárom v Motyčkách. V r. 1778 sa stal prvým farárom na Starých Horách, kde aj zomrel. Vedel po slovensky, maďarsky a dosť obstojne po nemecky.


Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Motyčky 1773 - - 1774 - - Hessö, František Xaver, SJ misionár
Staré Hory 1778 - - 1788 - - Hessö, František Xaver, SJ farár