logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHések, Štefan

Iné mená:

dr. Vranovský, Hések, Štefan

Tituly:

vlastivedný pracovník

Životopisné dáta:

* 29. februára 1892, Kúty, okr. Senica – † 22. júla 1953, Veľká Lodina, okr. Košice-okolie, poch. v Kútoch

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny, stredoškolské gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici, Ostrihome, Temešvári, teológiu študoval v Košiciach a na Katolíckej univerzite vo Fribourgu (Švajčiarsko). Získal doktorát filozofie a teológie v Sittene; 29. júna 1916 ho vo švajčiarskom Sittene vysvätil biskup Július Mauricius Abbet za kňaza.
Rok pôsobil ako kaplán vo Vranove nad Topľou, v rokoch 1918-1938 bol farárom, neskôr dekanom v Udavskom. Od r. 1938 bol generálnym vikárom biskupa J. Čárskeho, od 10. februára 1939 bol farárom v Prešove, od 27. júna 1939 honorárnym kanonikom, spovedníkom sestier premonštrátok, prézesom kongregácie Nanebovzatia Panny Márie, od r. 1943 apoštolským pronotárom. Zastával funkcie v katolíckych kultúrnych a náboženských organizáciách, ako napr. Katolícky kruh, mariánske kongregácie; zaoberal sa vlastivednou činnosťou v zemplínskom regióne, zbieral folklór a venoval sa ľudovému liečiteľstvu.
Náboženskými a politickými článkami prispieval do Katolíckych novín, Kultúry, Duchovného pastiera a i. Jeho teologická práca Philosophia Petri Nigri (Filozofia Petra Čierneho) zostala v rukopise. Obec Kúty mu 7. októbra 2006 udelila čestné občianstvo obce in memoriam.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 479; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 71.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vranov nad Topľou 1916 okt. 1. 8.9.1918 - - Hések, Štefan kaplán
Košice 1918 sept. 8. 1.10.1918 - - Hések, Štefan kaplán
Udavské 1918 okt. 1. 1939 febr. 10. Hések, Štefan administrátor-farár
Prešov 1939 febr. 10. 1951 - - Hések, Štefan farár
biskupa Jozefa Čárskeho v Prešove 1939 - - 1951 - - Hések, Štefan generálny vikár
Veľká Lodina 1951 - - 1953 - - Hések, Štefan administrátor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942478Hések, ŠtefanPhilosophiae Petri Nigri1930?

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39238Duchovný pastier19182Dr.Matej Hesek. NA DRUHÚ NEDEĽU PO ZJAVENÍ PANA.
39190Duchovný pastier19186Dr.Štefan Hesek NA PONDELOK SVÄTODUŠNÝ.
39192Duchovný pastier19186Dr. Matej Hesek,c.kr.vojenský kňaz. NA BOŽIE TELO.
39193Duchovný pastier19186Dr. Štefan Hesek NA DRUHÚ NEDEĽU PO SV. DUCHU.
39254Duchovný pastier19187-8Dr.Matej Hesek.vojenský kňaz. NA III. NEDEĽU PO SV. DUCHU.