logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHergovič, Andrej

Iné mená:

Hergovics Andreas. Hergovics Andrej. Hergovič Andrej

Životopisné dáta:

* Rača, dnes časť Bratislavy – † 1715, Sása, okr. Zvolen

Životopis:

Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1674 stal bakalára a 11. júla 1675 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári a 3. apríla 1677 bol vysvätený za kňaza. V tom roku bol ustanovený za farára v Moravskom Lieskove. 12. októbra 1680 v Krupine, kde vypomáhal aj susedným farnostiam, ktoré držali protestanti, až do r. 1687, kedy prešiel do Visegradu, bývajúc viac v Nagymarosi, totiž tieto farnosti sa spravovali zároveň. Nato bol 18. júna 1702 ustanovený v Lopeji, potom 7. decembra 1709 vo farnosti mestečka Sása, kde pôsobil Samuel Turdely, dosadený Rákóczyovcami. V r. 1715 prestal pôsobiť.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krupina 1680 okt. 12. 1687 - - Hergovič, Andrej farár
Nagymaros(Maďarsko) 1699 sp. - - - - Hergovič, Andrej farár
Sása 1709 dec. 7. 1715 - - Hergovič, Andrej farár