logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHerényi, Štefan

Životopisné dáta:

* 27. augusta 1948, Vrádište, okr. Skalica

Životopis:

Jeho otec bol zo Skalice a bol dlhoročným politickým väzňom. Do bratislavského seminára nastúpil v dobe politického uvoľnenia v roku 1968. Počas prázdnin denne prichádzal bicyklom na sv. omšu do Skalice. Po ukončení štúdia bol 10. júna 1973 vysvätený za kňaza. Primície slávil v júni 1973 vo filiálnom kostole sv. Anny vo Vrádišti.
Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Leviciach. Po absolvovaní dvojročnej vojenskej služby v Čechách dlho čakal na umiestnenie. V rokoch 1976-1977 bol kaplánom v Novom Meste nad Váhom, v rokoch 1977-1980 v Malackách, v rokoch 1980-1981 v Nových Zámkoch, v rokoch 1981-1982 v Dvorníkoch. V rokoch 1982-1990 bol správcom farnosti v Lukáčovciach, od r. 1990 farárom blumentálskej farnosti v Bratislave. Od 10. septembra 1996 pôsobil v arcidiecéznej katechetickej komisii. Od 10. novembra 2007 je farárom farnosti Dlhé Diely v Bratislave, od apríla 2008 zároveň školským dekanom dištriktu Bratislava-sever.

Pramene:

Košík, Ľ.: Kňazské osobnosti Skalice, Skalica 2014; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levice 1973 jún 10. 1976 - - Herényi, Štefan kaplán V tom čase zákl. voj. sl.
Nové Mesto nad Váhom 1976 - - 1977 - - Herényi, Štefan kaplán
Malacky 1977 - - 1980 - - Herényi, Štefan kaplán
Nové Zámky 1980 - - 1981 - - Herényi, Štefan kaplán
Dvorníky 1981 - - 1982 - - Herényi, Štefan kaplán
Lukáčovce 1982 - - 1990 - - Herényi, Štefan správca farnosti
Bratislava - Nové Mesto 1990 - - 2007 nov. 10. Herényi, Štefan farár Od 10. septembra 1996 arcidiecézna katechetická komisia
Bratislava-Dlhé Diely 2007 nov. 10. - - - Herényi, Štefan farár od apríla 2008 školský dekan Bratislava-sever


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
364640Herényi, ŠtefanModlitby1992