logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHerczegh, Pavol Dionýz

Iné mená:

Herczegh Paulus, Dionysius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval v Štajerskom Hradci. 23. apríla 1697 bol ustanovený za farára v Jablonovom, kde pracoval až do r. 1700. Od 1. októbra 1711 pôsobil v Dolnom Kubíne, potom od 14. februára 1713 v Podolí s dvoma kaplánmi. V tom roku vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o farárovi povedal toto: „V duchovnej správe 25 rokov. Všetko vykonáva bez sťažností.“ V júni toho roka bol odstránený ako útočník. 26. apríla 1714 prijal úrad v Horných Otrokovciach, kde v r. 1716 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jablonové 1697 apr. 23. 1700 - - Herczegh, Pavol Dionýz farár
Dolný Kubín 1711 okt. 1. 1713 feb. - Herczegh, Pavol Dionýz farár
Podolie 1713 feb. 14. 1713 jún - Herczegh, Pavol Dionýz farár
Horné Otrokovce 1714 mar. 26. 1716 - - Herczegh, Pavol Dionýz farár