logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHepner, Anton

Iné mená:

Hepner Anton

Životopisné dáta:

* Turiec – † 31. októbra 1817

Životopis:

Pochádzal z Turca. V rokoch 1799-1800 bol kaplánom v Sučanoch, v rokoch 1801-1802 farárom v Turanoch. Od r. 1803 pôsobil vo Veľkých Uherciach. Od r. 1807 žil na dôchodku. Za neho turianska veža mala krov s troma cibuľami. Keďže ich nemal kto obnoviť, krov zhodili a zhotovili jednoduchú striešku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1801 - - 1804 - - Hepner, Anton farár
Veľké Uherce 1804 - - 1805 - - Hepner, Anton farár