logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHenthaler, Pavol

Iné mená:

Hentaller Paulus. Henthaler Pavel Karol

Životopisné dáta:

† 30. apríla 1760, Banská Štiavnica

Životopis:

9. februára 1725 bol ustanovený za farára v Kunešove. Nato 12. decembra 1733 v Börzsöny, čo 7. januára 1743 nadobudlo status farnosti. V mesiaci júni 1750 sa zriekol farnosti a vrátil sa do Banskej Štiavnice, kde zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kunešov 1725 feb. 9. 1733 dec. 12. Henthaler, Pavol farár
Börzsöny (Maďarsko) 1734 dec. 12. 1750 jún - Henthaler, Pavol farár