logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHeinrich, Žigmund

Iné mená:

Heinrich Sigismundus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Bruselu v Belgicku. Študoval na Trnavskej univerzite, kde sa v r. 1730 stal bakalárom. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1731 stal magistrom filozofie. 4. marca 1736 bol ustanovený za farára vo Veľkom Poli, čím bol v r. 1776 inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1736 mar. 4. 1782 - - Heinrich, Žigmund farár