logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHeinrich, Matej

Iné mená:

Heinrich Matej

Životopisné dáta:

† 19. septembra 1831, Sebedražie, okr. Prievidza

Životopis:

Po skončení teologických štúdií v r. 1815 bol kaplánom v Dobrej Nive, Horných Hámroch a Tajove. Potom bol prebendátom, kaplánom vo Zvolenskej Slatine, Turčianskom Svätom Ďure, Bojniciach, Jastrabej, Zvolene a Čiernom Balogu. Nato bol administrátorom v Horných Hámroch, potom kaplánom v Novej Bani. Od r. 1825 bol správcom farnosti v Hornej Vsi, kde začal písať Historia domu. Od r. 1830 bol farárom v Sebedraží, kde zomrel na choleru.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tajov 1818 sp. - 1819 sp. - Heinrich, Matej kaplán
Bojnice 1821 sp. - - - - Heinrich, Matej kaplán
Jastrabá 1822 sp. - - - - Heinrich, Matej kaplán
Zvolen 1823 sp. - 1824 sp. - Heinrich, Matej kaplán
Horná Ves 1825 - - 1830 - - Heinrich, Matej administrátor
Horné Hámre 1825 - - 1825 - - Heinrich, Matej administrator