logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHavas, Ján

Iné mená:

Havass Joannes

Tituly:

sídelný banskobystrický kanonik

Životopisné dáta:

* Valaská, okr. Brezno – † 16. februára 1854, Banská Bystrica

Životopis:

Študoval v Bratislave a Trnave. V r. 1805 bol prebendátom a kaplánom v Banskej Bystrici, vychovávateľom v rodine Benickych. V r. 1806 bol administrátorom v Hornej Štubni a kaplánom v Banskej Bystrici. V rokoch 1807-1814 bol farárom v Hornej Mičinej, od r. 1815 pôsobil vo Veľkých Uherciach, kde sa v r. 1821 stal dekanom dištriktu, v r. 1830 asesorom, v r. 1833 nitrianskym archidiakonom. V r. 1852 bol vymenovaný za banskobystrického kanonika.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1806 - - 1807 - - Havas, Ján administrátor
Horná Mičiná 1807 - - 1815 - - Havas, Ján farár
Veľké Uherce 1815 - - 1852 - - Havas, Ján farár