logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHavas, Vojtech

Iné mená:

Havas de Gömör Vojtech. Havas Vojtech

Tituly:

archidiakon

Životopisné dáta:

* 25. septembra 1865, Poniky, okr. Banská Bystrica – † 7. novembra 1928, Veľké Uherce, okr. Partizánske

Životopis:

Teológiu študoval v Banskej Bystrici, po skončení štúdia bol v r. 1888 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Tužine a Banskej Bystrici. Od r. 1897 pôsobil v Bystričanoch, najskôr ako administrátor, od r. 1898 ako farár. V rokoch 1908-1910 pôsobil v Žarnovici, od r. 1911 vo Veľkých Uherciach, v r. 1912 sa stal nitrianskym archidiakonom.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bystričany 1897 - - 1905 - - Havas, Vojtech farár
Veľké Uherce 1911 - - 1929 - - Havas, Vojtech farár