logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHauser, Juraj

Iné mená:

Hauser Georgius

Životopisné dáta:

* 24. januára 1785, Banská Štiavnica – † 8. apríla 1861

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1807 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Kremnici, Nitrianskom Pravne, Handlovej a Chrenovci. Od r. 1813 bol farárom v Nitrianskom Pravne, v r. 1817 rezignoval na faru pred konzistóriom. Od r. 1818 bol farárom v Slovenskom Pravne, v r. 1820 rezignoval. Potom bol kaplánom vo Valaskej, Čiernom Balogu a Žarnovici. V r. 1828 bol správcom farnosti v Horných Opatovciach, potom sa vrátil do Žarnovice. Odišiel do Jágru, po návrate bol kaplánom v Slovenskej Ľupči. Od r. 1829 bol správcom farnosti v Turčianskom Svätom Petre, v r. 1855 rezignoval a odišiel do dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianske Pravno 1812 - - 1817 - - Hauser, Juraj farár
Slovenské Pravno 1818 - - 1821 - - Hauser, Juraj farár
Valaská 1821 sp. - - - - Hauser, Juraj kaplán
Detva 1822 sp. - 1824 sp. - Hauser, Juraj kaplán
Čierny Balog 1825 sp. - - - - Hauser, Juraj kaplán
Žarnovica 1826 sp. - - - - Hauser, Juraj kaplán
Turčiansky Peter 1829 - - 1855 - - Hauser, Juraj farár