logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHaspra, František

Tituly:

kapitulný vikár, profesor

Životopisné dáta:

* 26. júna 1900, Topoľčianky, okr. Zlaté Moravce – † 22. júla 1989, Bojnice, okr. Prievidza

Životopis:

Gymnázium študoval v Banskej Bystrici v rokoch 1911-1919, kde aj zmaturoval. Štúdium teológie absolvoval v Olomouci a v Prahe (1919-1923). Kňazskú vysviacku prijal 8. júla 1923. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach (1923), v Prievidzi (1925-1927), Banskej Bystrici a Kremnici (1928). Na tamojšej reálke účinkoval aj ako profesor náboženstva (1929-1946). Od r. 1943 bol škôldozorcom cirkevných škôl. Od r. 1946 pôsobil v Žarnovici ako správca farnosti, neskôr farár (1948-1952), od r. 1952 bol farárom v Hornej Vsi (r. 1965 odišiel do dôchodku). Dňa 17. júna 1968 ho nitriansky biskup E. Nécsey vymenoval za ordinára Banskobystrickej diecézy s právomocami kapitulného vikára. Diecézu viedol až do nástupu biskupa Jozefa Feranca (1973). Pôsobil aj ako stredoškolský profesor náboženstva a vychovávateľ mládeže.

Pramene:

Zarevúcky, A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva, 1969, rkp.; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 44., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrútky 1923 - - 1925 - - Haspra, František kaplán
Prievidza 1925 - - 1927 - - Haspra, František kaplán
Banská Bystrica 1927 - - 1928 - - Haspra, František kaplán
Kremnica 1928 - - 1946 - - Haspra, František kat., prof. náb. 1943 cirk. škôldozorca
Žarnovica 1946 - - 1952 - - Haspra, František správca farnosti, farár
Horná Ves 1952 - - 1965 - - Haspra, František správca farnosti
Bojnice 1965 - - 1968 jún 17. Haspra, František dôchodok
Banská Bystrica 1968 jún 17. 1973 - - Haspra, František ordinár s právomocou kapit. vikára, 1973 apošt. protonotár
Bojnice 1973 - - +1989 júl 22. Haspra, František dôchodok