logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHaško, Jakub

Tituly:

biskup, mecén

Životopisné dáta:

* 27. apríla 1622, Lovčica-Trubín, okr. Žiar nad Hronom – † 19. októbra 1695, Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Študoval na kolégiu v Trnave (1637-1641), filozofiu a teológiu vo viedenskom Pázmaneu (1647-1651), za kňaza ho vysvätili v r.1651.
Pôsobil ako učiteľ v Lelesi (1641-1642), Csepregu, Sárváre, Ikeváre (1642-1647). Potom zastával tieto funkcie: kaplán v Liptovskom Jáne (1651-1653), farár v Smoleniciach (1654-1660), Modre a Čachticiach (1660-1662). 14. apríla 1662 bol inštalovaný za bratislavského kanonika. V r. 1664 bol povýšený na ostrihomského kanonika, v r. 1666 na prepošta v Novom Meste nad Váhom.
V r. 1672 bol menovaný za titulárneho biskupa a opáta, v rokoch 1676-1690 pôsobil ako generálny vikár. V r. 1690 sa stal nitrianskym biskupom, o rok nato županom. Zapojil sa do rekatolizačného hnutia (okolo 500 protestantov získal pre katolícku Cirkev), vyznačoval sa ako slovenský predosvietenský kazateľ v Trnave. V r. 1690 bol vymenovaný za nitrianskeho biskupa. V tom roku postavil v Beckove kláštor Rehole sv. Františka, kde daroval veľké množstvo kníh, v r. 1692 daroval nitrianskej katedrále daroval monštranciu a kalich. Ku koncu života trpel ťažkou chorobou, ktorú trpezlivo znášal. Kvôli nej sa po roku zriekol biskupstva. Zomrel v povesti svätosti.
Vydal knihu J. Abrahamffyho Knižka modlitieb nábožných (1693).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 292; Stránsky, A. - Cserenyey, Š.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 232-233; (Vurum, J.): Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Bratislava 1835, s. 383-386.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Smolenice 1650 apr. - 1660 máj - Haško, Jakub farár
Čachtice 1660 - - 1665 - - Haško, Jakub farár
Nové Mesto nad Váhom 1666 - - 1695 - - Haško, Jakub farár