logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHartl, Jakub Severín

Iné mená:

Hartl Jakub Severín. Hartl Zefirín

Životopisné dáta:

† 25. januára 1801, Kremnica

Životopis:

Pôvodne bol členom rehole hieronymitánov. Po zrušení rehole bol v r. 1788 prijatý do Banskobystrickej diecézy a stal sa miestnym kaplánom v Krahuliach. Od r. 1790 bol farárom v Kunešove, od r. 1795 v Kremnici, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krahule 1788 - - 1790 - - Hartl, Jakub Severín miestny kaplán
Kunešov 1790 - - 1795 - - Hartl, Jakub Severín farár
Kremnica 1795 - - 1801 - - Hartl, Jakub Severín farár