logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHanko, Ján Joachim, OFMCap

Tituly:

špirituál seminára

Životopisné dáta:

* 30. septembra 1943, Kanianka, okr. Prievidza

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol ordinovaný 21. júna 1970. V rokoch 1970-1973 bol kaplánom v Bojniciach, v rokoch 1973-1975 v Hriňovej, v rokoch 1975-1978 v Žiari nad Hronom. Od r. 1978 bol farárom v Trnavej Hore v okrese Žiar nad Hronom. V r. 1898 sa stal špirituálom kňazského seminára v Bratislave. Po roku sa stal farárom vo Vrútkach a hneď nato v Kremnických Baniach. 25. februára 1991 vstúpil do rehole kapucínov, od r. 1992 bol výpomocným duchovným v Bratislave, večné sľuby zložil 3. októbra 1993. V r. 1994 bol uvoľnený zo služieb arcidiecézy, o rok nato znovu pôsobil v Bratislave, od 1. septembra 1996 bol uvoľnený zo služieb arcidiecézy. Od 1. augusta 1997 pôsobí ako výpomocný duchovný v Kostole sv. Štefana v Bratislave (kapucíni).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 44;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1970 - - 1973 - - Hanko, Ján Joachim, OFMCap kaplán
Hriňová 1973 - - 1975 - - Hanko, Ján Joachim, OFMCap kaplán
Žiar nad Hronom 1975 - - 1978 okt. 1. Hanko, Ján Joachim, OFMCap kaplán
Trnavá Hora 1978 okt. 1. 1990 - - Hanko, Ján Joachim, OFMCap správca farnosti