logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHangay, Anton

Iné mená:

Hangay Antonius

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1778 – † 2. júla 1839, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica

Životopis:

V r. 1801 bol prebendátom, potom kaplán v Banskej Bystrici. Od r. 1802 bol farárom na Píle, od r. 1812 v Horných Hámroch, kde sa v r. 1821 stal dekanom. Od r. 1824 alebo 1825 bol farárom v Slovenskej Ľupči, kde sa v r. 1831 stal dekanom dištriktu. Zomrel 61 ročný. Bol vysoký, statný, ale škrupulózny.

Pramene:

Historia domus Ľupča; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Píla 1808 - - 1812 - - Hangay, Anton farár
Horné Hámre 1812 - - 1825 - - Hangay, Anton farár
Slovenská Ľupča 1825 - - 1840 - - Hangay, Anton farár