logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHančinský, Silvester Narcius

Tituly:

náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 22. decembra 1894, Stará Bystrica, okres Čadca – † 20. júna 1970, Piešťany, poch. v Žabokrekoch nad Nitrou

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline. Kňazské svätenie mu udelili po absolvovaní teologických štúdií 29. júna 1920 v Košiciach.
Stal sa kaplánom v Močenku. Od roku 1921 pôsobil v Biskupskom úrade v Nitre ako notár i ako biskupský ceremoniár. V roku 1923 sa stal kaplánom v Dubnici nad Váhom, v roku 1927 sa stal kaplánom v Rajci a ešte v tom istom roku farárom v Hornej Porube. Od roku 1933 bol kurátom Kostola sv. Anny v Trenčíne. Napokon od roku 1940 bol farárom v Žabokrekoch nad Nitrou a od roku 1946 zastával aj funkciu sekretára Skačianskeho dištriktu. V roku 1968 ho penzionovali a usadil sa v Piešťanoch. Pochovali ho v Žabokrekoch nad Nitrou.
Spolu s dubnickým organistom F. Paškayom vydal v roku 1930 katolícky spevník „Cesta spásy“.
Pôsobil aj ako spisovateľ. Svoju mimopastoračnú prácu sústreďoval predovšetkým na používanie slovenského jazyka medzi kňazmi a veriacimi.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močenok 1920 - - 1921 - - Hančinský, Silvester Narcius kaplán
Nitra 1921 - - 1923 - - Hančinský, Silvester Narcius ceremonár
Dubnica, 1923 - - 1927 - - Hančinský, Silvester Narcius kaplán
Rajec 1927 - - 1927 - - Hančinský, Silvester Narcius kaplán
Horná Poruba 1927 - - 1933 - - Hančinský, Silvester Narcius farár
S. Annae Trenčín, 1933 - - 1940 - - Hančinský, Silvester Narcius kurátor
Žabokreky nad Nitrou 1940 - - 1962 - - Hančinský, Silvester Narcius farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
896619Hančinský, Silvester NarciusCesta spásy1926
896622Hančinský, Silvester NarciusCesta spásy1930