logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHanauer, Augustín

Iné mená:

Hanauer Augustinus

Životopisné dáta:

* 6. decembra 1787, Štěchovice (Petrovice?), Česko – † 10. augusta 1842

Životopis:

Narodil sa v Čechách. Študoval v Litomyšli. Vstúpil k piaristom a bol začas učiteľom. Tam sa mu nepáčilo a vstúpil do seminára v Hradci Králové. Tam ešte nedokončil a vstúpil k premonštrátom, ale po siedmich mesiach sa vrátil do seminára. Po skončení štúdia bol v r. 1810 vysvätený za kňaza. Tri roky bol kaplánom v Chrasti, potom bol vychovávateľom v rodine Kolovratovcov na Morave. S touto šľachtickou rodinou precestoval Brazíliu, Švédsko, Franciu a Švajčiarsko. Keď sa vrátil do Čiech, stal sa vychovávateľom v rodine grófa Thuna. Po polroku ochorel a keď sa nechcel vrátiť do královohradeckej diecézy, na príhovor grófa prijali ho do pražskej arcidiecézy. Stal sa farárom v Starej Boleslavi. Banskobystrický biskup Makay ho zavolal v r. 1820 za bibliotekára, v aule slúžil tri roky. V r. 1823 sa stal farárom v Španej Doline, v rokoch 1825-1830 pôsobil v Tajove. Od r. 1830 bol kaplánom v Bojniciach, v r. 1835 bol na korekcii, potom kaplánom v Predajnej a Chrenovci, v r. 1841 znova na korekcii. Ovládal nemčinu, češtinu, slovenčinu, francúzštinu a taliančinu. Bol robustný telom, ale chorľavý. Po roku zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1823 - - 1823 - - Hanauer, Augustín farár
Tajov 1823 dec. - 1830 júl - Hanauer, Augustín farár
Bojnice 1832 sp. - 1833 sp. - Hanauer, Augustín kaplán
Bojnice 1834 sp. - 1835 sp. - Hanauer, Augustín kaplán
Predajná 1836 sp. - 1837 sp. - Hanauer, Augustín kaplán
Kremnické Bane 1842 sp. - - - - Hanauer, Augustín kaplán