logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHajdák, Ondrej

Iné mená:

Hajdák Ondrej. Hajdák Andrej,Andreas

Životopisné dáta:

† 7. novembra 1841, Brehy, okr. Žarnovica

Životopis:

V rokoch 1791-1794 bol kaplánom v Novej Bani, v r. 1795 v Španej Doline, potom v Banskej Bystrici. Potom bol prebendátom, neskôr kaplánom v Selciach a Dobrej Nive. Od r. 1831 bol farárom v Brehoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1795 - - 1795 - - Hajdák, Ondrej farár
Banská Bystrica 1821 sp. - 1826 sp. - Hajdák, Ondrej kaplán
Banská Bystrica 1827 sp. - 1829 sp. - Hajdák, Ondrej kaplán
Selce 1830 sp. - - - - Hajdák, Ondrej kaplán
Brehy 1831 - - 1840 - - Hajdák, Ondrej farár