logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHajbe, Žigmund

Životopisné dáta:

† 12. januára 1823

Životopis:

Najprv bol členom rehole hieronymitánov, po jej zrušení bol prijatý v r. 1789 do Banskobystrickej diecézy. Bol kaplánom v Kremnici, v r. 1790 miestnym kaplánom v Krahuliach. Od r. 1791 bol farárom v Píle, odkiaľ v r. 1800 odišiel do dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Píla 1791 - - 1801 - - Hajbe, Žigmund farár