logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHacko, Pavol

Iné mená:

Hacskó Paulus; Haczko Pavel; Hankó Paulus, Franciscus

Tituly:

sídelný kanonik bratislavskej kapituly

Životopisné dáta:

* 1657 – † 1712, Bratislava

Životopis:

Ako novo vysvätený kňaz bol 7. marca 1681 ustanovený za farára v Dolných Rykynčiciach. V r. 1683 sa musel stiahnuť zo strachu pred nepriateľmi. Približne od 3. mája 1684 pracoval v Tesároch, kým nebol 25. februára 1685 ustanovený v Topoľčiankach, kde v r. 1686 grófka Alžbeta Rákóczy de Felsővadász založila spolubratstvo Panny Márie Karmelskej. Nato 16. júna 1692 v Kovarciach, potom 22. novembra 1696 v Modre, kde v r. 1699 vykonal gróf Ján Volkra vizitáciu, v ktorej je o farárovi toto: „Vek 42 rokov. Muž dobrého života i povesti, svojich má rád, svoj úrad zastáva svedomito. Má knihy i breviár, čo aj hovorí. Za jeho čias on a pátri jezuiti obrátili 41 konvertitov.“ Koncom roka 1701 sa stal farárom v Pezinku, kde zastával aj úrad dištriktuálneho dekana. 22. februára 1707 bol inštalovaný za bratislavského kanonika. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.cajla.estranky.sk › Farnosť Pezinok

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rykynčice 1681 mar. 7. 1710 máj - Hacko, Pavol farár
Topoľčianky 1685 feb. 25. 1692 - - Hacko, Pavol farár
Kovarce 1692 jan. 16. 1696 - - Hacko, Pavol farár
Modra 1696 nov. 22. 1702 - - Hacko, Pavol farár
Pezinok 1701 - - 1708 - - Hacko, Pavol farár