logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHábel, František Xaver

Iné mená:

Hábel Franc.Xavier Can.

Tituly:

biskup, prekladateľ, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 12. októbra 1760, Trenčín – † 13. októbra 1846, Nitra

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Trenčíne, filozofiu študoval v Nitre a teológiu v Budíne. Po kňazskej vysviacke v r. 1783 pôsobil ako kaplán, súčasne aj profesor na lýceu v Nitre, o rok v Dubnici nad Váhom. Na základe súbehu sa v r. 1785 stal farárom v Dolnej Súči a v r. 1794 v Trenčianskej Teplej. Od r. 1799 pôsobil ako trenčiansky prodekan a od r. 1804 ako dekan. Onedlho bol zasa farárom v Dubnici nad Váhom a zároveň ho vymenovali za čestného kanonika.
V r. 1811 sa stal nitrianskym sídelným kanonikom, v r. 1815 titulárnym opátom, v r. 1832 veľprepoštom Nitrianskej kapituly, vikárom, napokon dostal hodnosť titulárneho biskupa dulmského (1833) a stal sa pomocným biskupom v Nitre. Už r. 1794 zaopatril pre kostol v Trenčianskej Teplej, ktorý je zasvätený sv. Matúšovi, relikvie tohto svätca a ďalšie vybavenie.
Bol zakladajúcim členom Slovenského učeného tovarišstva a členom jeho Pobočného stánku v Nitre. Pôsobil ako plodný prekladateľ, čím účinne propagoval bernolákovskú slovenčinu. Prekladal z nemčiny a z latinčiny. Významný bol najmä jeho preklad meditácií Tomáša Kempenského Kniha o nasleduwáňí Pána Krista (Trnava 1806), prvý preklad tohto diela do slovenčiny. Preložil aj katechetické a modlitbové knihy, ktoré vyšli vďaka finančnej podpore biskupa Františka Xavera Fuchsa. Neskôr však sám štedro podporoval vydavateľskú činnosť bernolákovcov.

Pramene:

Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 139-142; Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 48, 64, 72-73.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubnica nad Váhom 1784 - - 1785 - - Hábel, František Xaver kaplán
Dolná Súča 1785 - - 1793 - - Hábel, František Xaver farár
Trenčianska Teplá 1793 nov. 19. 1804 - - Hábel, František Xaver farár
Dubnica nad Váhom 1804 júl 29. 1811 - - Hábel, František Xaver farár
Nitra 1811 - - - - - Hábel, František Xaver kanonik


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942213Hábel, František XaverUčeňí Múdrosti kresťanskég : skrz které chudobní ( nezkazeného Srdca ) ewanďelizowani to gest: w Prawdě k Spasení wečnému wedúcég oswiťéní bíwagú poznagice to1802-3
942214Hábel, František XaverSemeno dobré na dobru zem1804
942215Hábel, František XaverKniha o nasledůwání pana Krista1806