logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGyürky, Štefan

Iné mená:

Gyürky de Eadem Stephanus

Životopisné dáta:

* 15. júna 1848, Ďurkovce, okr. Veľký Krtíš – † 23. január 1930

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického rodu. Teológiu absolvoval v generálnom seminári v Pešti. 31. júla 1871 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Žihárci, od r. 1877 v Šamoríne, od r. 1880 v Nových Zámkoch. Nato sa 4. mája 1881 stal farárom v Hontianskej Vrbici v levickom okrese. V r. 1897 pôsobil ako farár v obci Selice, 1899 dekan, 1903 okr. dekan a 1911 farárom v obci Pribeta.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žihárec 1871 - - 1877 - - Gyürky, Štefan kaplán
Šamorín 1877 - - 1880 - - Gyürky, Štefan kaplán
Nové Zámky 1880 - - 1881 máj 4. Gyürky, Štefan kaplán
Hontianska Vrbica 1881 máj 4. 1897 - - Gyürky, Štefan farár
Selice 1897 - - 1911 - - Gyürky, Štefan farár 1899 dekan, 1903 okr. dekan
Pribeta 1911 - - 1929 - - Gyürky, Štefan farár