logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGulski, František

Iné mená:

Gulsky Franciscus. Gulski František.

Životopisné dáta:

* 1615 – † 1663, Slaská, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Pochádzal z Poľska, kedysi bol mníchom. Štúdium teológie ukončil ako kazuista. V r. 1641 obdržal farnosť Slaská, vtedy mal 26 rokov. Tam v r. 1657 vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý povedal, že farár má 42 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slaská 1657 sp. - - - - Gulski, František farár